На 12.11.2015 год. в учебната база започва обучение за придобиване на професионална квалификация по професия “ЗАВАРЧИК“ и курс на обучение за степен по наредба за “ЗАВАРЧИК НА ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ“

26 January.2016

В изпълнение на заявка от работодател на  12.11.2015 г. в  учебната база започваме обучение за придобиване на професионална квалификация по професия “ЗАВАРЧИК“, код 521090, специалност “ЗАВАРЯВАНЕ“, код 5210901  и курс на обучение за степен по наредба за “ЗАВАРЧИК НА ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ“.  В обучението могат да се включат и други желаещи да придобият професионална квалификация и степен за правоспособност по заваряване.  Ще бъде издадено  Удостоверение за професионално обучение 3-37 и  БЕЗСРОЧНО  Свидетелство за правоспособност по заваряване  3-116  за започване на работа по професията.  На 09.12.2015 г.  в изпълнение на заявка от работодател  в  учебната база  започваме  курс  на  обучение  за  степен  по  наредба  за “ЗАВАРЧИК НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ“.    На всички преминали обучение БЕЗПЛАТНО ще бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ  за квалификационна група по електробезопасност до 1000 V.

Latest News

All news