На 11.11.2015 г. провеждаме обучение и изпити за актуализиране на придобита правоспособност за работа с ЕЛЕКТРОКАРИ и МОТОКАРИ. От 23.11.2015 г. започва курс на обучение за придобиване на правоспособност за работа с ЕЛЕКТРОКАРИ и МОТОКАРИ в предприятият

05 June.2016

В изпълнение на заявка от работодател на  11.11.2015 год. в  учебната база  ще  бъде проведено  обучение и изпити за актуализиране на придобита правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията.  Същият ден за актуализиране на придобита правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари могат да се явят и други желаещи на които срокът на действителност на Свидетелството изтича. В изпълнение на заявка от работодател на  23.11.2015 г. и на  07.12.2015 г.  в  учебната база   започва   обучение за придобиване на правоспособност за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията.  В обучението могат да се включат и други желаещи да придобият  Свидетелство  за  правоспособност. На преминалите обучението ще бъде издадено  Свидетелство за правоспособност 3-114, втора група за работа с универсални и/или специализирани високоповдигачи.  Срок на валидност  -  5 /пет/ години.  

Latest News

All news