На 26.11.2015 г. в учебната база започва обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

01 February.2016

В изпълнение на заявка от работодател на 26.11.2015 г. в  учебната база започваме обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.  В обучението могат да се включат и други желаещи да придобият правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.  Ще бъде издадено  Свидетелство за правоспособност 3-114,  “Машинист на котли с високо налягане“  -  II  степен, котли с нагревна повърхност до 1000 м2  вкл.  В курса е предвидено обучение по наредба за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации.  Ще бъде издадено  Удостоверение за преминато обучение по наредба за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации  На преминалите обучение БЕЗПЛАТНО ще бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ  за квалификационна група по електробезопасност до 1000 V.

Latest News

All news