Следващ курс за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до 1000 V - начало от

19 June.2024

В  Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД  провеждаме обучение и проверка на знанията за придобиване,  потвърждаване  на квалификационна  група,   от   първа   до   пета   група  по  електробезопасност  с  напрежение до  1000 V. 

Издаваме:   Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност  за срок от  2 /две/ години.   

Курсовете провеждаме индивидуално  в  учебния център  и  в  групи  по месторабота.   

Последни новини

Всички новини