Лицензиран  към  НАЦИОНАЛНАТА  АГЕНЦИЯ  за  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  и  ОБУЧЕНИЕ,

ЦЕНТЪР  за  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ  “ЕМИРИ“  ЕООД

Провежда курсове и обучение за повишаване на квалификация и преквалификация:

    1. КУРСОВЕ за КРАНИСТИ на ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ: 

 • Машинист на мостови и козлови кранове - с товароподемност до и над  40 тона
 • Машинист на кулакранове - с товарен момент до и над  160 тонметра
 • Машинист на кранове стрелови тип монтирани на  автомобили - с товароподемност до и над 16 тона,  АВТОКРАН,    
 • Машинист на багери предназначени за работа с кука,  грайфер или електромагнит - с товароподемност до и над 32 тона,  
 • Машинист на подвижни работни площадки, АВТОВИШКА,
 • Машинист на Щабелни кранове и Трансманипулатори,
 • Машинист на портални кранове - с товароподемност до и над 40 тона

   2. КУРСОВЕ зa ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА:

 • Машинист на пътно-строителна техника   -   багери, челни товарачи, булдозери,                                                                                                                                                                                                  грейдери, валяци, пътна фреза, телескопичен товарач

   3. КУРСОВЕ за ОГНЯРИ  -  МАШИНИСТИ на ПАРНИ и ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ:

 • Машинист на парни и водогрейни котли  с  ниско налягане,
 • Машинист на парни и водогрейни котли с високо налягане  -  III,  II,  I  степен на правоспособност,
 • Машинист на енергийни котли

   4. КУРСОВЕ за МОНТЬОР по МОНТИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ и РЕМОНТИРАНЕ на АСАНСЬОРИ,  Асансьорен техник:

 • Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори  -   III,   II,   I   степени   на  правоспособност

    5. КУРСОВЕ за ПРАВОСПОСОБНОСТ:

 • Курсове за Водачи на ЕЛЕКТРОКАРИ и МОТОКАРИ;
 • Курсове  за  правоспособност за “ЗАВАРЧИК“:

                                             процес на заваряване       -    РЕДЗ,   МИГ/МАГ,   ВИГ,   ГКЗ

                                             степен на правоспособност        -  “ЗАВАРЧИК  на ЪГЛОВИ  ШЕВОВЕ“

                                                                                                                                                “ЗАВАРЧИК  на ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ“

                                                                                                                                                “ЗАВАРЧИК  на ТРЪБИ“         

 

    6. КУРСОВЕ за КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ до и над 1000 V:

 

    7. КУРСОВЕ за РАБОТА със СЪОРЪЖЕНИЯ с ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:  

 • Курсове за “ПРИКАЧВАЧИ“ - ежегодно обучение и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, “ПРИКАЧВАЧИ“  и  на лицата, които управляват повдигателните съоръжения  “КРАНИСТИ“,
 • Курсове за безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоръжения, инсталациите и уредите за природен газ, за технически персонал и за “ОГНЯРИ“;
 • Курсове за работа със съдове под налягане;
 • Курсове за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори

 

     8. ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ:

 • Аудио-визуални изкуства и техники;
 • Стопанско управление и администрация;
 • Информатика;
 • Техника;
 • Архитектура и строителство;
 • Градинарство (паркове и градини);
 • Услуги за личността;
 • Опазване на околната среда;
 • Обществена сигурност и безопасност

Последни новини

Всички новини